piatok 14. augusta 2015

Náboženstvá imigrantov

Na úvod pre porovnanie, v celej EÚ je momentálne okolo 630 000 žiadateľov o azyl. V Pakistane je momentálne približne 2 600 000 utečencov. Európa má približne 507 500 000 obyvateľov. Pakistan 182 500 000. Takže Európa má takmer päťkrát toľko obyvateľov (nehovoriac o ekonomickej sile) a trikrát menej utečencov. Zdá sa vám to málo? Zoberme si také Jordánsko. 6 300 000 obyvateľov (takmer 1000 krát menej ako EÚ!!!! a porovnateľné so Slovenskom) a 2 500 000 utečencov (4 krát toľko ako EÚ alebo takmer toľko ako polovica populácie krajiny!!!). Toľko k tomu, že všetci sa hrnú do Európy a že nemôžeme pomôcť všetkým.

Krajiny z ktorých je v Európe momentálne najväčšie množstvo utečencov sú Sýria (65 tisíc), Eritrea (35 tisíc), Afganistan (15 tisíc), Mali (10 tisíc) a Irak. Toľko k štatistikám, poďme si teraz prejsť náboženstvá týchto utečencov.

Rozdelenie podľa krajín


Narozdiel od momentálne populárnej viery, že všetci utečenci sú moslimovia, nie je tomu tak. Vo väčšine spomínaných krajín tvoria väčšinu, ale nie sú jediní a rovnako spomínané krajiny sú len špička ľadovca. Keď si ešte uvedomíme, že vo väčšine týchto krajín je zmena náboženstva alebo (nedajbože) ateizmus v podstate rozsudkom smrti, sú tieto štatistiky značne skreslené (asi tak ako bola skreslená podpora komunistickej strany za komunizmu).

Pozrime sa teda na jednotlivé krajiny

Afganská vlajka. Zdroj: Wikimedia


Afganistan - Suniti (80 percent), Šiiti (15 percent), Zoroastrizmus, Sikhizmus, Hinduizmus, Baháizmus, Judaizmus

Sýrska vlajka. Zdroj: Wikimedia


Sýria - Suniti (64 percent), Šiiti (10 percent), Ortodoxní kresťania (7 percent), Drúzi

Vlajka Eritrey. Zdroj: Wikimedia


Eritrea - Kresťania (60 percent), Suniti (40 percent)

Vlajka Mali. Zdroj: Wikimedia


Mali - Suniti (90 percent), Katolíci (2 percentá)

Iracká vlajka. Zdroj: Wikimedia


Irak - Šiiti (65 percent), Suniti (35 percent), Kresťania (3 percentá), Jezídovia (1 percento), Mandejci (1 percento)

Islam


Islam je komplikované, rozvetvené náboženstvo, bez hlavnej centrálnej autority. Základné rozdelenie a princípy sú popísané nižšie.

Jeden zo symbolov Islamu. Zdroj: Wikimedia

Suniti vs. Šiiti


Základné delenie Islamu je v podstate na Sunitov a Šiitov. Toto je len základné delenie a aj obrázok nižšie poskytuje len základný prehľad na aké podskupiny sa delí samotný Islam.

Vetvy Islamu. Zdroj: Wikimedia

Rozpor medzi Sunitmi a Šiitmi siaha už k počiatkom Islamu, tesne po smrti Mohameda. V podstate vznikol spor o to, kto má viesť ďalej Islam. Suniti pokladajú za Mohamedových nasledovníkov štyroch kalifov - Abu Bakr, Umar ibn al-Khattab, Uthman ibn Affan a Ali Ibn Abi Talib - zatiaľ čo Šiiti uznávajú len Ali Ibn Abi Taliba . Považujú ho za druhú najdôležitejšiu osobu po Mohamedovi a veria, že jeho potomkovia sú jediní legitímni lídri Islamu. 

Podľa odhadov je asi 90 percent moslimov Sunitmi. Suniti tiež tvoria majoritu vo väčšine moslimských krajín. Medzi krajiny kde sú vo väčšine Šiiti patrí najmä Irán, Irak alebo Azerbajdžan.

Historicky sa Sunitskí lídri stali zároveň aj politickími vodcami v krajinách, kde boli Suniti väčšinou, zatiaľ čo Šiiti v nich tvorili najchudobnejšiu vrstvu obyvateľstva. Často sa preto považujú za obete diskriminácie a útlaku.

Suniti a Šiiti sa v podstate zhodujú v základných princípoch Islamu - deklarovanie viery v jediného boha a Mohameda ako jeho proroka, denné modlitby, dávanie peňazí chudobným, pôst počas mesiaca Ramadán alebo púť do Mekky.

Hlavný rozdiel je teda v hlavne v náboženských lídroch. Zatiaľ čo u Sunitov sa bežne používa pre označenie náboženského vodcu termín imám, u Šiitov je tento výraz vyhradený pre potomkov Ali Ibn Abi Taliba.

Suniti


Jednotlivé vetvy Islamu na mape. Zdroj: Wikipedia

Suniti sa považujú za ortodoxnú vetvu islamu, aj ich názov vychádza z "Ahl al-Sunna" (ľudia tradície) ale kedže nemajú žiadnu vedúcu postavu, nedá sa Sunitský islam považovať za ekvivalent dominantnej katolíckej cirkvi v kresťanstve. Suniti uznávajú všetkých prorokov spomenutých v Koráne a Mohameda samozrejme ako najdôležitejšieho. Všetci nasledovní moslimskí lídri sú braní len ako dočasní.

Suniti veria, že Abu Bakr, otec Mohamedovej ženy Aishy, bol právoplatným Mohamedovým nástupcom a že praktika volenia lídrov podporovaná koránom je základom moslimskej komunity. Tvrdia, že v Islame nie je žiadny základ pre privilégium dedenia duchovnej autority. Duchovná autorita je u nich získavaná cez vodcovstvo a môže byť daná a odobraná kedykoľvek ľuďmi samotnými.

Sunitský islam sa delí na štyri väčšie vetvy (Hanafi, Safii, Maliki, Hanbali) a neskoršie dve hnutia (Wahhabi, Salafi). Všetky majú spoločné uznávanie autority Koránu a Sún (príbehov o živote Mohameda) a každý kto vie demonštrovať, že nekoná proti Koránu alebo Súnam sa môže považovať za Sunitského moslima.

Šiiti


Delenie Šiitskeho iislamu. Zdroj: Wikipedia

Šiiti majú svoj názov podľa "Shiat Ali", alebo strany Aliho, podľa Ali Ibn Abi Taliba. Šiiti tvrdia, že len Ali, zať proroka Mohameda, a jeho potomkovia môžu viesť Islamskú komunitu. Kvôli rozporom bol Ali a jeho dvaja synovia zabití, čo dalo Šiitskemu islamu silnú identitu mučeníctva.

Šiiti veria, že imám je z princípu bez hriechov a jeho autorita je nespochybniteľná, pretože pochádza priamo od boha. Preto Šiiti považujú imámov za svätcov a vykonávajú púte k ich hrobkám v nádeji za Božím zásahom.

Šiiti veria, že boh vždy poskytne ľuďom vedenie, najskôr skrz imámov a neskôr ajatolláhov a skúsených a vzdelaných duchovných. Aj keď je termín ajatolláh zvyčajne spájaný s Iránom, ide v skutočnosti o titul veľmi rešpektovaného duchovného (marja), ktorý je zvyčajne volený autoritami zo Šiitskeho islamu a musí spĺňať rôzne požiadavky, ako napríklad najvyššie vzdelanie z niektorých z náboženských škôl (Qom, Najaf, and Karbala). Šiiti si môžu vybrať z rôznych marjov (duchovných), ktorý žijú v desiatkach miest v Iraku a Iráne a preto veľa Šiitov sa obracia na svojich marjov a odopiera moc Khamejnímu ako politickému vodcovi. 

Zatiaľ čo sunitskí duchovní sú viazaní právom, šiitski duchovní majú väčšiu autoritu v interpretácií koránu a preto sa šiitska vetva islamu aj viac rozštiepila na rôzne duchovné smery, niektoré aj radikálne odlišné od klasického islamu. Teraz sa pozrieme na niektoré z nich.

Twelvers (dvanástnici)


Ide o najväčšiu skupinu v rámci šiitskeho islamu. Dvanástnici odmietajú reinterpretáciu alebo nerešpektovanie práva Šaría, kedže bolo dané priamo prorokom Mohamedom a týmto sa najviac približujú Sunitom. Svoj názov majú podľa dvanástich imámoch (Ali a jeho 11 potomkov).

Seveners (sekta siedmich)

Na rozdiel od dvanástnikov, Seveners uznávajú Isma'il ibn Jafara ako nasledovníka imáma Ja'far al-Sadiqa. Delia sa na dve podskupiny, z ktorej sa jedna zameriava viac na mystickú náturu boha ako manifestácie pravdy a reality a druhú skupinu, ktorá sa zameriava viac na duch doby, realitu a komunitu.

Alaviti

Alavitské usadlosti vyznačené zelenou. Zdroj: Wikimedia

Alaviti sa radia k dvanástnickej vetve šiitskeho islamu, ale ich viera má prvky synkretizmu (inšpirácie viacerými náboženstvami). Historicky si alaviti princípy svojej viery strážili a nezdieľali ich s ľuďmi mimo svojej komunity (niečo ako Fight Club). 

Z toho čo vieme v podstate veria na trojjedinosť boha, teda že boh má tri aspekty, ktoré sa cyklicky vyskytujú počas histórie. Alaviti boli kvôli tejto viere v histórií perzekvovaný Sunitskou majoritou. Zatiaľ čo Alaviti sa považujú za moslimov, niektorí Suniti to neuznávajú, kedže viera Alavitov obsahuje prvky prírodných náboženstiev, kresťanstva, hinduizmu a iných.

Alaviti veria, že boli niekedy hviezdami a boli z neba zvrhnutí na Zem za neposlušnosť. Tu musia podstupovať cykly reinkarnácie a metamorfózy predtým ako sa môžu vrátiť do neba. Kvôli hriechom sa môžu zrodiť ako kresťania alebo iní neverci a ak odpadnú od viery, budú znovuzrodení ako zvieratá.

Drúzi

Drúzi zakomponovali do Islamu tak veľa iných prvkov, že sa často nepovažujú za moslimov. Vychádzajú z klasickej monoteistickej viery Abraháma, ale zahŕňajú do nej učenie od ľudí ako Platón, Aristoteles, Sokrates, Akhenaten, Hamza, a Al Hakim.

Tiež sa išpirovali inými vierami ako kresťanstvo, judaizmus, hinduizmus, budhizmus a mnohými ďalšími vierami, čím vytvorili veľmi špecifickú teológiu, v ktorej ezotericky interpretujú náboženské texty a dávajú veľký dôraz na rozmýšľanie a pravdu.

Drúzi veria na reinkarnáciu duše, ktorá sa na konci spojí s vesmírnou mysľou. Ich náboženské zvyky sa odlišujú ako od islamských tak aj kresťanských. Historicky tvoria veľmi uzavreté komunity, ale v krajinách kde žijú bývajú integrovaní s majoritnou spoločnosťou.

Drúzi neumožňujú konvertovanie z ani do viery, a preto je prekvapivé, že vydržali takú dlhú dobu. Nepodporujú ani manželstvo mimo ich komunity, a preto jedinou možnosťou ako sa stať Drúzom je narodiť sa do komunity. Rovnako si strážia svoju vieru a všetky aspekty sú známe len najvyšším duchovným.

Kresťanstvo

Kresťanstvo sa vyskytuje v krajinách z ktorých prichádzajú utečenci hlavne v ortodoxnej forme a veľa cirkví tvrdí, že bola založená Ježišovými apoštolmi pri ich cestách po blízkom východe a Afrike.

Sýrska antiochijská ortodoxná cirkev


Diecézy Sýrskej ortodoxnej cirkvi. Zdroj: Wikimedia

Sýrska ortodoxná cirkev dodnes vedie svoje bohoslužby v starej Arménčine, čo bol jazyk, ktorým mal rozprávať aj samotný Ježiš. Založená bola pri vzniku kresťanstva a preto sa právom hrdí ako jedna z prvých kresťanských cirkví na svete. Podľa nového zákona boli apoštoli prvýkrát nazvaný kresťanmi práve v Antiochií.

Podľa tradície bola cirkev založená ako druhá, a to hneď po tej v Jeruzaleme. Ich viera je založená na Nícejskom koncile a preto veria napríklad na trojjedinosť boha (otec, syn a duch svätý).

Arménska apoštolská cirkev


Logo Arménskej apoštolskej cirkvi. Zdroj: Wikimedia

Ide o najstaršiu národnú cirkev na svete a jednu z najstarších kresťanských komunít vôbec. Arménsko bola prvá krajina, ktorá prijala kresťanstvo ako štátne náboženstvo v roku 301. Podľa tradície bola založená apoštolmi Bartolomejom a Tadeášom.

Od katolíckej cirkvi sa líši najmä pohľadom na podstatu Ježiša. Zatiaľ čo katolíci veria, že Ježiš bol na Zemi zároveň bohom aj človekom. Arménska cirkev verí, že mal iba jednu podstatu. Táto viera bola zavrhnutá Chalkedonským koncilom.

Eritrejská ortodoxná cirkev


Koptská katedrála v Egypte. Zdroj: Wikimedia

Eritrejská ortodoxná cirkev sa oddelila od Etiópskej po tom, čo sa Eritrea odtrhla od Etiópie, a momentálne je samostatnou súčasťou Koptskej Egyptskej cirkvi.

Hlava Koptskej cirkvi je patriarchom Alexandrie a nesie tiež titul Koptský pápež. Cirkev vznikla po rozkole na Chalkedonskom koncile v roku 451 a podobne ako Arménska cirkev má Koptská cirkev hlavný problém s podstatou Ježiša na Zemi.

Minoritné náboženstvá


Na blízkom východe nevznikli len dve najväčšie náboženstvá, ale aj kopa malých, z ktorých sú niektoré predpokladaným základom pre neskoršie náboženstvá. Rovnako sa tu darí aj mnohým moderným náboženstvám, ktoré vznikli len nedávno.

Zoroastrizmus


Faravahar, jeden zo symbolov. Zdroj: Wikimedia

Táto cirkev bola založená Iránskym prorokom Zoroastrom (Thus Spoke Zarathustra, Nietzsche, niekto?) v šiestom storočí pred našim letopočtom (nie priamo Iránsky, kedže vtedy Irán nebol, ale chápeme sa). Náboženstvo obsahuje monoteistické prvky ale tiež prvky dualizmu. Ovplyvnilo kresťanstvo, islam aj judaizmus.

Išlo o akýsi prvý pokus vybrať jedného z mnohých bohov polyteizmu a pretransformovať ho na monoteizmus, aj keď transformácia nebola úplná. Gréci brali Zoroastrizmus ako archetyp dualistického pohľadu na svet. Zoroaster údajne učil Pythagora v Babylone a inšpiroval Chalkedonské doktríny astrológie a mágie. Je veľmi pravdepodobné, že Zoroaster ovplyvnil vznik Judaizmu a Kresťanstva.

Zoroastrizmus verí v boha Ahura Mazda ako úplne dobrého boha v kontraste s Drujom, ktorý je stelesneným zla. Dualizmus sa tiež prejavuje v koncepte mužskosti a ženskosti. 

"Zoroastrizmus je najstaršie známe náboženstvo, ktoré malo pravdepodobne väčší vplyv na ľudstvo, priamo alebo nepriamo, ako ktorékoľvek iné náboženstvo." - Mary Boyce

Väčšina náboženských historikov verí, že židia, kresťania aj moslimovia odvodili svoju vieru v boha a satana, nebo a peklo, panenského počatia spasiteľa, zabíjania neviniatok, znovuzrodenie, posledný súd atď. práve zo Zoroastrizmu.

Sikhizmus


Sikhská ľahká pechota. Zdroj: Wikimedia

Sikhizmus je monoteistické náboženstvo, ktoré vzniklo v 15. storočí v Pandžábskom regióne. Podľa ich doktríny je Sikhom ktokoľvek, kto "pravdivo verí v jednu nesmrteľnú bytosť, Gurusa ... a učenie Gurusa a nechá sa pokrstiť desiatym Guruom."

Sikhovia nosia päť znakov, ktoré majú reprezentovať päť princípov ich viery (pravdivosť, rovnosť, vernosť, meditáciu o bohu a nepoddajnosť proti tyranií). Tieto znaky sú neostrihané vlasy, drevený hrebeň, bavlnená spodná bielizeň, železný náramok a nôž (v rozličných veľkostiach).

Duša podľa Sikhizmu existuje duša v cykloch života a smrti predtým než dosiahne ľudskú formu. Cieľom života je viesť príkladný život tak, aby sme sa na konci mohli spojiť s bohom. Sikhovia neuznávajú rituály ako pôsty, púte, uctievanie mŕtvych alebo symbolov. Veria v rovnosť všetkých ľudí, pohlaví a rás pred bohom a je to jedno z mála náboženstiev, kde sú si muži a ženy plne rovní.

Hinduizmus


Ganesh, jeden z hinduistických bohov. Zdroj: Pixabay

Hinduizmus je viac ako samostatné náboženstvo skôr zbierkou rôznych rituálov, textov, kozmológie, svätých miest a vier, ktoré sa vyskytli na území dnešnej Indie. Obsahuje rôzne denominácie, z ktorých každá má iného hlavného boha, zároveň však uznávajú existenciu všetkých iných bohov.

Prominentné postavenie majú v Hinduizme viery, a to Dharma (etika a povinnosti), Artha (prosperita a práca), Kama (emócie a sexualita), Moksha (sloboda), karma (akcia a reakcia), samsara (cyklus znovuzrodenia) a rôzne Yógy (cesty a praktiky).

Hinduistické textu sa delia na Shruti (počuté) a Smriti (zapamätané). Obsahujú diskusie o teológií, filozofií, mytológií, rituáloch, stavaní chrámov a iné. Medzi najznámejšie patria Védy, Ramayana a Mahabharata.

Hinduizmus je rôznorodý a jeho vetvy obsahujú koncepty monoteizmu, polyteizmu, panteizmu a dokonca aj ateizmu. Koncept boha je komplexný a u každého jedinca iný v závislosti na jeho tradícií a filozofií. Hinduizmus je najstaršie prežívajúce náboženstvo.

Baháizmus


Bahájský chrám. Zdroj: Wikimedia

Baháizmus je monoteistické náboženstvo, ktoré presadzuje duchovnú jednotu celého ľudstva. Je postavené na troch princípoch - jednota boha (je len jeden boh, stvoriteľ), jednota náboženstiev (všetky náboženstvá sú manifestáciu boha) a jednota ľudstva (všetci ľudia sú si rovní). Bolo založené Bahá'u'lláhom v 19. storočí v Perzií. Napriek takýmto základom patrí jeho vznik k najkrvavejším začiatkom náboženstva, kedy jeho členovia medzi sebou viedli dokonca vojny.

Jezídovia


Jezídska vlajka. Zdroj: Wikimedia

V Jezídskej viere je jediný boh, ktorý všetko spája svojou podstatou a prejavuje sa ako Heptad (sedem anjelov), ktorý udržujú život a môžu sa inkarnovať ako ľudia. Táto viera je príbuzná so Zoroastrizmom, avšak Jezídi si časom vytvorili veľmi svojskú kultúru a vieru.

Veria v anjela Iblisa alebo Tawûsê Meleka, ktorý hrdo odmietol porušiť princíp monoteizmu keď odmietol uctievať Adama a Evu. Tento príbeh je založený na Sufíjskej viere a Iblis v ňom v niektorých islamských tradíciách predstavuje Satana. Preto sú Jezídovia moslimami považovaní za uctievačov diabla.

V podstate ale boh dal anjelom príkaz, aby nikdy neuctievali nikoho iného okrem neho. Potom však stvoril Adama a Evu, a prikázal anjelom uctievať ich. Anjeli mali na výber buď neuposlúchnuť tento príkaz, alebo porušiť starší boží príkaz (seriózne, boh je hajzel, viď. Abrahám a Izák). Iblis odmietol klaňať sa ľuďom, a podľa Jezídov bol za to bohom odmenený a stal sa hlavným anjelom, zatiaľ čo podľa väčšiny iných náboženstiev predstavuje Satana.

Takže v podstate Jezídi sú jediní, čo nešli s davom (väčšina náboženstiev má princíp, že väčšina má pravdu, aj keď pravdu nemá). Kvôli absencií Satana Jezídovia nepoznajú peklo, ale veria, že duše, ktoré sa nedostanú do neba, jednoducho prestanú existovať.

Mandejci


Rituálny symbol. Zdroj: Wikimedia

Mandejci sú zaujímavá vetva prvotného kresťanstva, ktorá uznáva ako svojich prorokov napríklad Adama, Noema alebo Jána Krstiteľa, ale Abraháma, Mojžiša alebo Ježiša pokladá za falošných prorokov.

Mandejci v podstate nemajú náboženské zvyklosti alebo dogmy, a jediná podmienka pre to byť Mandejcom je narodiť sa Mandejským rodičom. Tiež boli inšpirovaní Zoroastrizmom z ktorého prebrali princípy duality. Tiež veria na astrológiu a vplyv hviezd a planét na ľudské životy.

Tento článok vznikol z poznámok, ktoré som si pripravil k Sekulárnemu pivu, ktoré organizuje občianske združenie Ethos v Bratislave. Ak sa chcete niekedy zastaviť, sledujte ich Facebook https://www.facebook.com/ethos.sk

Zdroje


http://news.nationalgeographic.com/news/2014/08/140809-iraq-yazidis-minority-isil-religion-history/
http://www.economist.com/blogs/economist-explains/2013/05/economist-explains-19
http://www.theguardian.com/world/2015/apr/05/sunni-shia-why-conflict-more-political-than-religious-sectarian-middle-east
http://www.cfr.org/peace-conflict-and-human-rights/sunni-shia-divide/p33176#!/
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-16047709
http://time.com/3833333/ian-bremmer-europe-migrants-deaths/
http://www.bbc.com/news/world-europe-24636868
http://www.economist.com/blogs/graphicdetail/2015/05/graphics
http://www.martinkramer.org/sandbox/reader/archives/syria-alawis-and-shiism/
http://berkleycenter.georgetown.edu/essays/syria-s-alawi-population

https://en.wikipedia.org/
http://www.nationsencyclopedia.com/
http://www.indexmundi.com/
http://www.made-in-syria.com/
http://looklex.com/
http://www.eritrea.be/
http://www.eritrean-embassy.se/
http://mali.pwnet.org/
http://www.journeymart.com/
http://islam.about.com/
http://www.religionfacts.com/
https://www.jewishvirtuallibrary.org/
http://www.patheos.com/
http://www.globalsecurity.org/
http://i-cias.com/
http://middleeast.about.com/
http://www.theismaili.org/
http://www.wikichristian.org/
http://www.mandaeanunion.com/
http://religions.findthedata.com/
http://www.bahai.org/
http://www.bbc.co.uk/religion/
http://hinduism.about.com/
http://www.sikhs.org/
https://www.britannica.com/
http://www.religioustolerance.org/
http://orthodoxwiki.org/
http://sor.cua.edu/

pondelok 27. júla 2015

Náboženstvá, ktorým ľudia neveria

Sú náboženstvá, ktorým dnes ľudia veria, ako kresťanstvo, islam alebo hinduizmus. A potom sú tu náboženstvá, ktorým neveria. Pre veriacich sú to všetky iné náboženstvá okrem toho ich. Pre ateistov sú to náboženstvá všetky.

Je tu ale skupina náboženstiev, ktorým neverí nikto (a ak im niekto verí, pokladáme ich za bláznov, narozdiel od bežných veriacich). Do tejto skupiny patria náboženstvá stvorené autormi vo fantasy a sci-fi filmoch a knihách. Tiež by sa sem dali zaradiť vymreté náboženstvá, ako viera v bohov žijúcich na hore Olymp. A o týchto náboženstvách je tento článok.

Stvorenie sveta

 

Jeden z najkrajších príbehov o stvorení sveta napísal J. R. R. Tolkien vo svojom nedopísanom Silmarillione. Eru Ilúvatar ako božská postava stvorila "deti svojich myšlienok", Ainur. Ainur sa naučia umeniu hudby a tá sa stane podstatou ich nesmrteľných životov. Eru má plán na spoločnú symfóniu ku ktorej má každý z Ainur prispieť. Kedže však Ainur majú vlastnú vôľu, Melkor dva krát prekazí symfóniu svojim spevom. Na tretí krát spolu prehlušia Melkora a zaspievajú symfóniu, a tá v temnote stvorí Ardu. Táto symfónia popisuje celú históriu Ardy aj s príchodom detí Ilúvatara - elfov a ľudí. Mnohí z Ainur chcú ísť navštíviť Ardu, ale kedže vedia celú históriu Ardy, Eru im to dovolí len pod podmienkou, že ju celú po príchode zabudnú. Časť Aidur zostane s Eruom v nekonečne zatiaľ čo časť sa vydá do Ardy ako Valar a Maiar. Valar sa v podstate stanú akýmsi ekvivalentom gréckych bohov, ktorí sú akoby kráľmi Ardy a Maiar sú nižšie bytosti, ako napríklad Gandalf z Hobita a Pána prsteňov. Niektorí sú však aj zlí, ako napríklad Melkor, ktorý sa tiež rozhodol odísť na Ardu, a Silmarillion opisuje históriu Ardy a boj s Melkorom (oproti ktorému Sauron vyzerá ako neškodné šteniatko!!! - Sauron bol služobník Melkora).

Ďalším veľmi zaujímavým mýtom je stvorenie sveta podľa gréckej mytológie. Na počiatku nebolo nič len Chaos. Z Chaosu vzišiel Erberus (temnota), Eros (láska) a Gaea (Zem). Gaea porodila Uranusa (nebo), ktorý sa stal jej manželom a s ktorým mala syna Kronosa. Kronos sa spolu s Gaeou vzbúril proti Uranusovi. Kronos bol Titán, a vzal si za ženu svoju sestru Rheu. Kedže však Uranus predpovedal že aj Kronosa zradia jeho vlastné deti, vždy po pôrode ich hneď zjedol. Rhei sa podarilo zachrániť najmladšie dieťa, Zeusa. Ten vyslobodil z Kronosovho brucha svojich bratov a potom nasledovali Vojny bohov, ktoré sú zaujímavé, ale my skočíme trochu dopredu.

Prometheovi orol vytŕha pečeň. Zdroj: Wikimedia


Zeus so súrodencami vyhrali, avšak na ich strane bojovali aj niektorí Titáni. Dvaja z nich boli Promethues a Epimetheus, ktorí dostali za úlohu stvoriť ľudí. Prometheus stvoril ľudí z hliny a Aténa im vdýchla život. Epimetheus dostal za úlohu rozdať živým tvorom rôzne kvality a vlastnosti ako silu, rozum, krídla, avšak nanešťastie keď sa dostal k ľuďom, žiadne mu už nezostali (toto sa mi na tomto mýte páči najviac :) ). Preto sa Prometheus rozhodol, že ľudia budú chodiť vzpriamení ako bohovia a tiež im dal oheň. Prometheus však nahneval Zeusa a ten zobral ľuďom oheň. Prometheus sa však vzbúril, zapálil fakľu od Slnka a priniesol oheň ľuďom naspäť. Aby Zeus potrestal Promethea nechal Hephaesta stvoriť smrteľníka neuveriteľnej krásy. Bohovia dali tomuto smrteľníkovi veľa darov bohatstva a medzi nimi bol aj pohár, ktorý mu však zakázali otvoriť. Hermes dal smrteľníkovi podvodné srdce a klamúci jazyk. Takto vznikla Pandora - prvá žena (muži čo tvoria náboženské mýty asi fakt nemusia ženy). Pandora nevydržala svoju zvedavosť a pohár od bohov otvorila, a tým na svet vypustila všetko zlo. Keď sa jej pohár konečne podarilo zavrieť, zostala v ňom len posledná vec, a to nádej.

Duša

 

Jeden zo zaujímavých konceptov duše je vyobrazený v japonskom anime Ghost in the Shell. Dej seriálu sa odohráva v budúcnosti, kedy technológia dosiahla úroveň umožňujúcu kybernetické mozgy a rôzne implantáty. Zároveň sú dostupné rozhrania pre pripojenie mozgov do rôznych sietí. Takáto vysoká úroveň technologizácie však necháva ľudské mozgy otvorené pre hackovanie. Hackeri dokážu ovplyvňovať alebo ovládať ľudí s množstvom implantátov. Sekcia 9 objaví zločinca s menom Puppet Master (bábkar). Neskôr však odhalia, že Puppet Master je vlastne pokročilá umelá inteligencia vytvorená japonskou vládou, ktorá sa usídlila v robotickom tele. Sekcia 9 zničí Puppet Mastera, ale neskôr zistia, že sa jeho Ghost usídlil v mysli jednej z členiek Sekcie 9, Majorky Kusanagi. Tá si vypočuje Puppet Mastera a umožní mu ďalší krok v evolúcií a to spojenie Ghosta Puppet Mastera s jej vlastným Ghostom. Seriál sa veľmi zaujímavo pozerá na koncept duše, keďže ju ako keby oddeľuje od tela a umožňuje ju prenášať, pripájať na sieť a dokonca aj kombinovať s inými.

Zaujímavý koncept duše majú aj niektoré náboženstvá zo Star Wars. Napríklad Ewokovia veria, že všetky živé bytosti sú duševne prepojené so stromami. Zaujímavý koncept však majú aj samotní Jediovia. Len živé bytosti, ktoré majú vedomie prežijú smrť, a aj to len tak, že po smrti strácajú svoju individualitu a pripájajú sa k akémusi vesmírnemu vedomiu. Avšak jedinci s veľmi silnou vôľou sú schopní zachovať si svoju individualitu aj po smrti, ako napríklad Qui-Gon Jinn. Vo vesmíre Star Wars je duša teda závislá na vedomí a sile vôle a len ľudia s najsilnejšou vôľou majú naozaj nesmrteľnú dušu, zatiaľ čo tvory bez vedomia alebo so slabou vôľou pri smrti úplne umrú, alebo stratia svoju vôľu úplne.

Mimozemské náboženstvá

 

Najrozsiahlejší pohľad na mimozemské náboženstvá väčšinou ponúkajú rôzne seriálové space opery. Často sa či už reálnych alebo vymyslených náboženstiev dotýka Stargate (Hviezdna brána). Tá je založená na vesmíre, v ktorom členovia mimozemskej rasy zvanej Goa'uld vystupujú s pomocou pokročilej technológie ako bohovia. Goa'uldi sú niečo ako hady, ktoré sa dostanú do tela hostiteľa a dokážu ovládať jeho vôľu. Takto postupom času ovládli mnohé rasy a tým nadobudli veľa technologických znalostí, keďže majú genetickú pamäť a svoje vedomosti nechávajú aj svojim potomkom. Sami však takmer žiadnu technológiu nevymysleli. Goa'uldi natrafili časom na Zem, v časoch starého Egypta, a zistili, že ľudia sú pre nich veľmi vhodní hostitelia. Prebrali preto od ľudí ich vieru v egyptských bohov ako Ra a začali vystupovať ako oni. Následne si zotročili ľudstvo.

Teal'c zo Stargate. Zdroj: Devianart


Časom sa však ľudia vzbúrili a s pomocou iných mimozemšťanov ako Asgardi si vydobyli slobodu. Asgardi tiež vystupovali pred menej vyspelými rasami ako bohovia, v prípade Zeme ako severskí bohovia (napríklad Thor), ale na rozdiel od Goa'uldov nezotročujú menej vyspelé rasy a v momente keď nejaká rasa dosiahne dostatočné vedomosti, zjavia sa im ako mimozemšťania a vysvetlia im pravdu. Goa'uldi na druhej strane postupom času začali sami veriť tomu že sú bohovia a šíria svoju vieru po celej galaxií.

Neskôr sa v seriáli vyskytujú v podstate polo-reálni bohovia, takzvaní Antikovia. Ide o bývalých mimozemšťanov, ktorí sa povzniesli na energetickú úroveň, čím unikli smrti a nadobudli nesmierne schopnosti. Antikovia sa však rozhodli nezasahovať do diania vo vesmíre, teda až na niektorých. Niektorí zistili, že ak ich živé bytosti uctievajú, získavajú tým ešte väčšiu moc, a preto začali pomocou svojej sily šíriť náboženstvo Ori. To hľadí na všetkých, ktorí neprijmú vieru Ori ako na heretikov ktorých treba zničiť.

Veľmi zaujímavé náboženstvo je v seriáli Battlestar Galactica, a to najmä v jeho novom remaku klasického seriálu. Nejde ani tak o náboženstvo ľudí, ale o náboženstvo strojov, čo je v sci-fi dosť netypické. Náboženstvo ľudí je celkovo v seriáli inšpirované Mormonmi. V seriáli je planéta Kobol (Kolob je planéta, kde podľa Mormonov býva boh), z ktorej pochádzajú ľudia. Tí však túto planétu museli opustiť a rozdelili sa na 13 kmeňov, z ktorých sa však jeden stratil a zostávajúce kmene žijú momentálne na 12 planétach (paralela na židovské kmene, kde je tiež 13 kmeňov, z ktorých sa jeden stratil. Mormoni veria, že 13 kmeň odišiel do Ameriky). Samotné náboženstvo ľudí je však v seriáli polyteistické a podobá sa skôr na grécke náboženstvo. V seriáli je inšpirovaných veľa mien a názvov gréckou mytológiu.

Zdroj: Flickr 

Omnoho zaujímavejšie je však náboženstvo Cylonov. Cyloni sú v podstate roboti, ktorých stvorili ľudia, s ktorými ľudia vedú vojnu. Cyloni veria v monoteistického boha. Nepopierajú však, že boli stvorení ľuďmi, a ľudí berú ako svojich stvoriteľov. Ľudí však vidia ako z podstaty chybné bytosti a preto sa ich rozhodli zničiť. Cyloni sú akoby oddelení od materiálneho sveta, keďže vždy keď umrú ich vedomie sa len stiahne do nového tela. Ich viera sa silno ponáša na dualistickú vieru, že materiálne stvorenie a stvoriteľ materiálneho sú z podstaty zlé a pravá spása môže pochádzať len zo znalostí. Samotní Cyloni v podstate neveria v boha. Oni vedia, že boh existuje (doslova, nie tak ako keď ľudia tvrdia, že vedia že boh existuje), a preto medzi nimi neskôr v seriáli vznikajú spory, keď istá časť začne presadzovať, že niektorí ľudia môžu byť zachránení, zatiaľ čo druhá časť to neakceptuje, pretože ľudí, ktorých presvedčili vo vieru v boha len veria, ale nevedia, že existuje (#mindfucked).

Filozofia života

 

Okrem monoteistických alebo polyteistických náboženstiev sú vo reálnom svete aj vo fantasy náboženstvá, ktoré sú skôr nejakou transcendentálnou životnou filozofiou. V reáli ako príklad môžeme uviesť budhizmus, a z fantasy je najlepšou ukážkou Star Wars. Na Star Wars je zaujímavé, že termín "smrť" sa používa často aj keď sa to týka robotov, čo nebýva v sci-fi bežné. V časti duša sme sa už pozreli na posmrtnú vieru Jedi, teraz sa môžeme pozrieť na ich filozofiu. Jedi sú zviazaní svojim kódom, ktorým sú vedení vidieť smrť nie ako tragédiu ale ako súčasť cyklu života. Zároveň sú vedení k tomu, aby sa brali ako služobníci sily a boli ochotní obetovať svoje životy ak by to bolo nutné. Kód Jedi je nasledovný

Neexistuje iná emócia, iba mier.
Neexistuje nevzdelanosť, iba vedomosť.
Neexistuje vášeň, iba vyrovnanosť.
Neexistuje chaos, iba harmónia.
Neexistuje smrť, iba Sila.

Jedi sú strážcovia galaxie a svoju silu majú používať na udržiavanie mieru v galaxií a ochraňovanie seba a iných, keď na nich útočia - nikdy na útok. Musia chrániť život v akejkoľvek podobe, slúžiť ostatným namiesto toho aby im vládli a neustále sa zlepšovať cez vzdelávanie a tréning.

Humanizmus

 

A sme pri poslednej časti, ktorá vlastne ani nie je náboženstvo, ale je to životná filozofia bez transcendentálnej časti - humanizmus. Tento bol najlepšie zobrazený v seriáli Star Trek, a to najmä v pôvodnom seriáli z roku 1966, ale aj v ostatných seriáloch a filmoch, najmä tých, na ktorých sa ešte pred smrťou priamo podieľal Gene Roddenberry, jeho tvorca.

50 rokov humanizmu v Star Trek (anglicky)

Myšlienky humanizmu sú cítiť ako zo samotného seriálu tak aj z princípov na ktorých vesmír Star Treku Gene založil. Kooperácia a vzájomná podpora sú lepšie ako súperenie. Mierové riešenia sú vždy preferované, kapitáni Federácie nikdy nezačínajú boj a snažia sa mu zabrániť pokiaľ je to možné, avšak sú pripravení brániť seba a ostatných pred agresiou. Všetko živé má svoju dôstojnosť a hodnotu, žiadna živá bytosť by sa nemala pokladať za podradenú, v samotnom seriáli sa často ľudia ocitnú na strane menej vyspelej bytosti. Neexistujú žiadne dogmy alebo doktríny, všetky osobné viery sú rešpektované, ale žiadna dogma nie je nútená nikomu inému ako keby to bola pravda. Treba sa spoliehať na vedu a fakty, ale tiež si vychutnávať ľudské emócie a spiritualitu, v seriáli často vedú spor o emócie ľudia s Mr. Spockom, ktorý ako polovičný Vulkánec emócie potláča.

Gene Roddenberry. Zdroj: Wikimedia


Veľmi zaujímavá je epizóda, v ktorej proti sebe bojujú dvaja z polovice čierni a z polovice bieli mimozemšťania. Nikto z posádky Enterprise nechápe ich spor, až pokiaľ nevysvitne, že hlavným sporom je, že jeden je biely naľavo a čierny napravo a druhý naopak.

Zdroj: Memory Aplha

 
Zaujímavé sú aj niektoré príbehy zo vzniku seriálu. Niektorí kresťania napríklad chceli mať na vesmírnych lodiach kaplána a keď niekto umrel, chceli, aby mal kresťanský pohreb. Gene Roddenberry však odpovedal, že by bolo nelogické mať napríklad kresťanský pohreb pre Mr. Spocka (kedže bol polovičný mimozemšťan) a chcel, aby si diváci uvedomili že ľudské hodnoty a idey nie sú závislé na náboženskej dogme. Tiež si myslel, že je nelogické očakávať v 24. storočí od každého na Zemi, aby mal rovnakú vieru.

Gene Roddenberry chcel mať ako prvého dôstojníka ženu, avšak toto mu producenti zatrhli. Bojoval proti sexistickým kostýmom pre ženy, avšak tento boj sa mu tiež nepodarilo vyhrať. Podarilo sa mu však udržať čiernych členov posádky, čo bolo tiež proti srsti niektorým producentom. Roddenberry na tieto sťažnosti odvetil: "Ak nechceme aby černosi a belosi pracovali spolu v momente keď ľudská civilizácia dosiahne takúto úroveň (technologického) rozvoja, tak nezostane žiadna ľudská civilizácia." Tiež sa mu podarilo dostať na obrazovky prvý medzirasový bozk, medzi kapitánom Kirkom a Uhurou.


Prvý medzirasový bozk v TV.


Tento článok vznikol z poznámok, ktoré som si pripravil k Sekulárnemu pivu, ktoré organizuje občianske združenie Ethos. Ak sa chcete niekedy zastaviť, sledujte ich Facebook https://www.facebook.com/ethos.sk

Zdroje

 

https://humanism.org.uk/humanism/the-humanist-tradition/20th-century-humanism/gene-roddenberry/

http://www.greekmythology.com/

http://starwars.wikia.com/

http://stargate.wikia.com

https://en.wikipedia.org/wiki/Ghost_in_the_Shell

https://en.wikipedia.org/wiki/Ainulindal%C3%AB

https://en.wikipedia.org/wiki/Religious_and_mythological_references_in_Battlestar_Galactica

pondelok 20. júla 2015

IT pohovoryPo takmer troch rokoch som sa rozhodol zmeniť pracovnú pozíciu a tak som na konci júna zverejnil životopis na Profesia.sk. Bolo to v piatok poobede a v pondelok som plánoval začať rozposielať životopis na zaujímavé ponuky.

Nemusel som. Ako som čoskoro zistil, ľudí v IT je v Bratislave ale aj inde akútny nedostatok, a tak sa firmy a rôzne HR agentúry začali ozývať samé. Niekoľko HR ľudí bolo super, väčšina fajn, ale zopár HR ľudí bolo naozaj mimo.

Vy si myslíte, že im vysvetľujete čo hľadáte a aké máte znalosti a oni sa tvária, že tomu chápu. Nechápu. Ako príklad, vysvetlil som, že moja nemčina je momentálne skôr na pasívnej úrovni, kedže som ju pár rokov nepoužíval, a pre aktívne používanie by som potreboval minimálne mesiac. Na druhý deň mi volá ten istý človek s tým, či sa môžem zajtra dostaviť na pohovor so švajčiarskym manažérom v nemčine. A tak.

Väčšinou sa však vecne zaujímali o rovnaké veci - vzdelanie, vedomosti, pracovné skúsenosti. Čo ma zarazilo je, že nikto si nepýtal referencie, ale asi to na junior pozíciách nie je úplne bežné, aj keď som mal pár senior pozícií a ani tam nebol o to záujem.

Po tom, čo som sa prehrýzal cez kopu telefonických a mailových ponúk, nasledovali pohovory. Tie mali v podstate len tri podoby.

Najbežnejšia bola, že ste sa rozprávali s HR človekom s ktorým ste telefonovali, prípadne ešte s niektorým vedúcim z tímu, kam ste mali nastúpiť. V podstate išlo len o také oťukávanie či viete reagovať na základné otázky a ozrejmenie si čo obnáša pozícia. V druhom kole tam už určite bol aj technik, a snažil sa vás pýtať technické otázky. Všetko.

Druhou variantnou bolo, že vám na prvom kole dali aj nejaký krátky test. Žiaľ, tieto testy boli väčšinou veľmi školského typu sústreďujúce sa na slovičkárenie a pamätanie si rôznych skratiek a štandardov, čo je z môjho pohľadu (aj z toho čo som čítal z výskumov na danú tému) absolútne nevýpovedné o schopnostiach alebo vedomostiach človeka. Navyše pri treťom pohovore som vedel odpovedať otázky viac menej bezproblémovo, kedže sa opakovali, a ak by som sa memoroval podobné dotazníky pred prvým pohovorom, tak by som ho dal na 100 percent bez toho, aby som sa zapotil. Stávali sa aj situácie, že som v teste kde som mal ohodnotiť svoje schopnosti od 0 po 10 dal 0, ale pri pohovore mi následne technik povedal, že som z toho v podstate expert. Problém bol v tom, že som nevedel, že daná skratka znamená danú technológiu. A tak.

Treťou možnosťou bol hands-on test. So všetkým. To znamená, že môžete používať čokoľvek. Pripojenie k internetu, manuály, čokoľvek. Tak ako pracujete reálne v práci. Firmy, ktoré to takto spravili, si u mňa hneď zlepšili pozíciu pri mojom rozhodovaní kam ísť. Dávajú totiž človeku naozaj možnosť ukázať čo vie a či sa vie vynájsť v situáciách, kedy dostane za úlohu aj niečo, čo nikdy predtým nerobil, čo je v IT celkom bežné.

Nakoniec som niekoľko ponúk z ktorej som si vybral pre mňa naozaj zaujímavú aj keď som mal chvíľu dilemu ktorú z ponúk si vybrať. V auguste nastupujem a naozaj sa teším.

streda 4. februára 2015

(Ne)Pôjdeme

Katoliban si uvedomil, že na Slovensku nežije dostatok stredovekých poverčivých nevoľníkov, a tak vyrukovalo so stránkou Pôjdeme, ktorá sa snaží presvedčiť ľudí, ktorí by odpovedali na otázky nie, aby prišli a hlasovali.

Táto zúfalá snaha nahnať čo najviac ľudí k referendu aby sa prekročilo 50 percentné kvórum by nebola ničím zaujímavá, keby nebola taká amatérska a tragikomická.

Napríklad priamo v zdrojových kódoch webu sa nachádza odkaz na facebookovú stránku Aliancie za rodinu. Napriek tomu, že stránka sa tvári, že s referendovými otázkami nesúhlasí. To samozrejme nedokazuje, že Aliancia za stránkou stojí. Ale naozaj si niekto myslí že nie?

Ďalej použili na stránke podobnú ak nie totožnú farbu ako má parodická stránka Aliancia za hodinu. Zrejme si uvedomili, že táto stránka dáva lepšie argumenty a zmysel ako oni sami.

Celé rozloženie a koncept skopírovali zo stránky Nejdeme, proti ktorej má stránka bojovať. Toto je dno úbohosti, keď na anti-kampaň neviete ani len vymyslieť niečo originálne.

A v neposlednom rade použili výroky ľudí do časti Osobnosti, ktorý o to vôbec nestoja a bez ich súhlasu. Ozval sa zatiaľ len Michal Hovorecký, ale dá sa predpokladať že nebude posledný.

Aliancia za rodinu len dokazuje, že si sama uvedomuje, že čestnou kampaňou, argumentami a debatami nemá šancu uspieť, a nebojí sa uchyľovať k špinavým praktikám, nech to stojí čo to stojí.

Takže z mojej strany takto.

streda 28. januára 2015

RE: Správa o stave programátorov

Prečítal som si blog Správa o stave programátorov a dovolím si s niektorými vyjadreniami z článku nesúhlasiť.

Najprv ale s čím súhlasím. Úroveň pohovorov je niekedy naozaj tragická a zameriavanie sa v nich na teoretické koncepty, ktoré ani sama firma neaplikuje v praxi mi príde absolútne zbytočné. Firmy by sa mali zamerať na to čo už uchádzač o prácu spravil v škole prípadne popri tom ako sa programovať učil.

Teraz k tomu s čím nesúhlasím. Nesúhlasím s tým, že programátor by mal byť hodnotený podľa svojich commitov na Githube, príspevkov na StackOverflow alebo podľa toho či píše blog. A to z jednoduchého dôvodu. Podobná mimopracovná aktivita sa nevyžaduje takmer v žiadnom zamestnaní.

U programátorov sa prirodzene očakáva, že svoj voľný čas budú venovať programovaniu vlastných aplikácií. Predpokladá sa, že budú ochotní zadarmo pracovať nadčasy, pretože programovanie je ich život a nemajú iné záujmy.

Takéto očakávania nie sú takmer pri žiadnom inom zamestnaní. Nikto neočakáva od účtovníčky, že si bude po večeroch počítať odvody. Nikto neočakáva od manažéra, že si rozbehne vlastnú firmu kde bude vo voľnom čase robiť manažéra. Dá sa to aplikovať na ktorékoľvek zamestnanie.

U programátorov sa však vytvorila o nich skreslená predstava z čias, kedy sa programovaniu venovali naozaj len maníci, ktorí nič iné celé dni nerobili. Programovanie sa však dnes stáva normálnym skillom, ktorý sa mnohí ľudia učia na to, aby ho využívali v práci, na výskum alebo na uľahčenie si práce. Programovanie nie je náplňou ich života. Je to ich nástroj pre dosiahnutie iných cieľov.

Veľa ľudí, ktorí idú študovať informatiku je napríklad sklamaných, že programovanie netvorí vôbec hlavnú náplň výučby. Učia sa tam zručnosti z matematiky, algoritmov, spracovania a reprezentácie informácií, teoretické základy o modelovaní reálnych procesov a objektov atď.

Nič z toho nevyžaduje a vlastne ani neumožňuje mať repozitár na Githube alebo reagovať na otázky týkajúce sa špecifického programovacieho jazyka na StackOverflow. Napriek tomu človek nadobudne zručnosti, ktoré sú pri samotnom programovaní nenahraditeľné.

Netvrdím, že by programátori nemali mať Github, StackOverflow a blog. Ale nemala by to byť prirodzená požiadavka na každého programátora. Programátori, čo takéto niečo robia sú pravdepodobne skúsenejší a budú viac ochotní brať tie nadčasy zdarma, lebo ich to proste baví. 

Ale vôbec to tak nemusí byť a lepší programátor môže byť človek čo si odpracuje 8 hodín a vo voľnom čase sa programovaniu nevenuje, ale možno študuje výskumné práce o nových vyhľadávacích algoritmoch alebo len tak pozerá filmy.

Každý dobrý programátor nemusí programovať 16 hodín denne a to by jednoznačne nemala byť hlavná požiadavka zamestnávateľov.